medialni-partneri (1K) Berounský deník Rádio Blaník


 • Tradiční dožínkové aktivity
 • Prohlídka ekofarmy
 • Slavnostní otevření biopekárny spojené s ochutnávkou biopečiva
 • Největší ochutnávka biopotravin (čerstvé bio ovoce a zelenina, bio sladkosti, bio nápoje, bio kozí sýry a další)
 • Možnost nákupu za velkoobchodní ceny (včetně biokosmetiky a ekologických čisticích prostředků)
 • Tradiční řemesla (s možností nákupu výrobků za nízké ceny)
 • Prezentace unikátní umělecké ekokeramiky M. Lipusové (taktéž s možností nákupu)
 • Ibra Ibrahimovič Czech Press Foto: výstava Krajina a její lidé (Český kras)
 • K poslechu hraje skupina Sedmý den
 • Folklórní vystoupení Baráčníků
 • Soutěže a hry pro děti i dospělé
 • Hasičský útok, prohlídka hasičské zbrojnice
 • Setkání s AWrádiem
 • Představení časopisu PRAMENY ZDRAVÍ
 • Prezentace rekondičního programu NEWSTART® a Klubů zdraví
 • Představení solární kuchyně
 • LEA: Představení solární kuchyně
 • Seminář LEA Obnovitelné zdroje na ekofarmách
 • Setkání s šéfredaktorkou Bio měsíčníku
 • Setkání s organizátory WWOOF cz
 • a mnoho dalšího…ARCHA
10:00 Slavnostní otevření BIOPEKÁRNY
15:00 Folklórní vystoupení baráčníků
15:30 Losování tomboly*

EKOFARMA
11:00, 13:00 a 15:00 Hasičský útok
12:00, 14:00 a 16:00 Exkurze na ekofarmě

Přednášky v Arše
11:00 NEWSTART®, Kluby zdraví, Prameny zdraví
12:00 Historie Country Life
13:00 LEA: Obnovitelné zdroje na ekofarmách
14:30 Poděkování (bohoslužba)
15:00 NEWSTART®, Kluby zdraví, Prameny zdraví
16:00 Historie Country Life

* Hlavní cenou tomboly je poukaz na týdenní dovolenou pro 2 osoby – rekondiční pobyt NEWSTART®


Součástí programu BIODOŽÍNEK je Velká hra pro děti od 3 do 100 let. Hra je příležitost k pohodové procházce, seznámení se s ekologickým zemědělstvím a odpovědným přístupem k životu vůbec. Smyslem je zúčastnit se, nikoli zvítězit.

Cílem hry je odpovědět na zadané otázky. Správnost odpovědí Vám potvrdí na příslušném stánku razítkem. Na Vaší rychlosti a pořadí získaných razítek nezáleží. U každého soutěžního stánku Vám pomohou se správnou odpovědí. Pokud Vás téma zaujme, jistě se Vám rádi budou dále věnovat. Na konci hry čekají každého účastníka zajímavé ceny v tombole.

Hlavní cenou je poukaz na týdenní dovolenou pro 2 osoby – rekondiční pobyt NEWSTART®


kolaz1 (20K)

autem
...budete požádáni o odstavení na záchytné parkoviště

autobusem
...ze stanice Zličín směr Beroun, vystoupit ve stanici Loděnice

vlakem
...ze stanice Smíchov směr Beroun, vystoupit ve stanici Loděnice

na kole
Ze stanice metra Zličín, kousek na sever kolem hřiště (ulice U zličínského křiště a po Hrozenkovské ul.) směrem ven z Prahy, tam začíná cyklotrasa 201, která vede kolem Hostivice (přes Břve) směrem na Hájek. V Hájku pak opustit cyklotrasu 201 a odbočit na Úhonice, no a odtamtud už přes Chrbiny do Nenačovic. (cca 15 km)

Z Berouna podél Berounky směrem na Srbsko, u Kozla odbočit po žluté značce podél Kačáku, přes Hostím a Sv. Jan pod Skalou do Loděnice, tam po modré do Chrustenic a pak do Nenačovic. (cca 15 km)

Otakar Jiránek Pane řediteli, mohl byste krátce představit Country Life?
Country Life je institucí, jejímž hlavním cílem není zisk, ale podpora a rozvoj prevence zdraví v oblasti tělesné, duševní, duchovní a sociální. O to se snažíme již 15 let od založení občanského sdružení Prameny zdraví, které je majitelem Country Life. Klademe důraz na osvětu pořádáním přednášek, kurzů, ozdravných pobytů NEWSTART®, zakládáním Klubů zdraví po celé ČR i pomocí při jejich zakládání v zahraničí.

V čem je největší přínos Country Life pro společnost?
Country Life se snaží praktickým způsobem naplňovat již zmíněné poslání celou řadou aktivit, které před patnácti lety v ČR neexistovaly, např. vegetariánské restaurace, obchody s bioprodukty a potravinami tzv. zdravé výživy. Country Life uvedl jako první na český trh desítky a možná stovky produktů, včetně čím dál víc oblíbených biopotravin, tj. produktů pocházejících z ekologického zemědělství. Těchto produktů Country Life nabízí nejširší škálu v celé ČR. Country Life jako pravděpodobně jediná instituce v ČR nabízí ucelený program v oblasti zdraví – od pěstování ekologických produktů na vlastní farmě přes jejich zpracování, velkoobchodní distribuci, maloobchodní prodej a osvětu a výchovu.

Jak se absolvent AMU, umělec a fotograf dostal k ekozemědělství?
Mám to asi v genech, otec i jeho prarodiče se věnovali zemědělství. Otec byl již dávno zaměřen na hospodaření přirozeným způsobem, což učil též na VŠZ. Navíc mě moje výtvarné sklony vedly k fotografování krásných a zajímavých krajin, k jejichž udržení nebo znovuobnovení ekologické zemědělství významně přispívá (mimochodem i zde v Nenačovicích). Ekologie obecně je mým koníčkem.

Jste členem Správní rady 9 organizací v Evropě a USA. Řídíte Country Life a ještě jste aktivní v humanitární činnosti. Jak to všechno zvládáte?
Myslím si, že to zdaleka nezvládám tak, jak bych měl a chtěl. Důvod, proč to dělám, je dán asi tím, že nedokáži být lhostejný k věcem, které se kolem nás dějí a mám touhu něco změnit. Stejně jako můj největší a nedostižný vzor a inspirace Ježíš Kristus.

Co byste chtěl říci čtenářům na závěr?
Závěrem bych chtěl poděkovat. Chci vyjádřit své poděkování všem našim příznivcům a zákazníkům, kteří svým nákupem produktů Country Life podpořili aktivity Country Life v ČR. Chci vyjádřit své poděkování všem za­městnancům Country Life, kteří tvoří výtečný tým a bez jejichž obětavé práce a zápalu bychom nemohli plnit na­še poslání. Jako věřící člověk chci v neposlední řa­dě vyjádřit své velké poděkování Bohu, bez jehož milosti bychom nebyli.


Ekofarma a správní budova „Archa“

Logo BIO Co je to BIO
V současné době se na trhu objevuje stále více výrobků s označením BIO. Jde o produkty ekologického zemědělství, potraviny vypěstované bez použití chemie, bez geneticky manipulovaných organismů (GMO free) a jiných negativních prvků. Pro biopotraviny je charakteristická jejich KVALITA (např. více vitamínů a minerálů, než v „nebio“), LEPŠÍ CHUŤ a VŮNĚ. V ekologickém zemědělství má ochrana zdraví člověka – spotřebitele a kvalita potraviny přednost před kvantitou. Výhod BIO produktů je mnoho, uveďme si 3 nejzásadnější:

1. Pozitivní vliv na zdraví člověka
Konzumací biopotravin nezatěžujete svůj organismus cizorodými látkami (rezidua pesticidů, GMO a další), u nichž se předpokládá negativní vliv na naše zdraví. Množí se také hlasy, které dávají do souvislosti nárůst alergií v lidské populaci s konzumací konvenčních (= běžných, ne ve kvalitě BIO) potravin. Jeden příklad za všechny: Řadu let ekologičtí aktivisté varovali před používáním masokostní moučky pro krmení býložravců. Odborníci veřejnost uklidňovali, že žádné nebezpečí nehrozí. Pak propukla BSE (tzv. nemoc šílených krav) a lidé začali umírat na Creutzfeldt-Jakobovu nemoc (lidská obdoba BSE). Podobná situace je dnes s GMO, preventivním krmením zvířat antibiotiky apod. Biopotraviny (na rozdíl od běžné produkce) neobsahují GMO, herbicidy, pesticidy, antibiotika či jiné negativní příměsi. Volba biopotravin je volba lepšího zdraví pro naše rodiny.

2. Živá planeta našim dětem
K životu lze přistupovat dvojím způsobem. Někteří volí styl „Po mě potopa!“. Naštěstí stále více lidí si uvědomuje, že jsme tuto planetu nezdědili po předcích, ale máme ji půjčenou od svých dětí. Jsme spoluodpovědni za stav, v jakém je dnes i za stav, v jakém bude za 10–20 let. Stávající konvenční zemědělství produkuje potraviny neudržitelným způsobem. Výsledkem jsou stále se zvyšující dávky hnojiv, znečišťování vodních zdrojů, poškozování přírody a následně i našeho zdraví a zdraví našich dětí. Tento systém nezměníme, ale můžeme začít sami u sebe mj. nákupem biopotravin. Volba biopotravin je volba lepší budoucnosti pro naše děti.

Čočka červená půlená BIO Country Life 3. Cena biopotravin
Cena bioproduktů je asi o 25–30 % vyšší než cena běžných potravin, přesto nás vycházejí daleko levněji, nežli konvenční potraviny. Od poloviny minulého století byli zemědělci podporováni ve „výrobě“ obrovského množství jídla s co nejmenšími náklady. To si vyžádalo zásahy do zemědělství v podobě umělých hnojiv, růstových hormonů a jiných chemických přípravků. Následovala řada problémů a ekologických katastrof (např. náklady na odstranění BSE stály v Británii 4 miliardy liber; u nás jde hlavně o čištění vod). Jejich odstraňování je placeno z našich daní, ale nepromítá se do ceny konvenčních potravin. Biopotraviny vyjdou levněji nejen státní pokladnu, ale i nás. Vždyť jak vyčíslit naše zdraví nebo předčasně ukončený život? Pamatujme na to při nákupu a rozhodování se mezi konvenční a BIO potravinou. Volba biopotravin je volba nižších nákladů.

Závěrem
Bio neznamená zdravé. BIO je produkce bez škodlivé chemie. Vepřový bůček bude vždy zdrojem nezdravého cholesterolu, ať už je bůčkem konvenčním nebo v BIO kvalitě. Lze zakoupit tolerované drogy (nikotin, kofein, alkohol) v BIO kvalitě, to však jejich škodlivost nesnižuje. S bio cigaretami si zaděláváme na rakovinu úplně stejně, jako s těmi „nebio“. V obchodech je široký výběr potravin. Položky, které běžně kupujete, jsou na trhu také v BIO kvalitě. Pokud jste se rozhodli pro zdravější život, vybírejte potraviny označené zeleným logem BIO. Začněte postupně, např. bramborami, luštěninami, těstovinami, ořechy a sušeným ovocem. Postupně nahrazujte ostatní položky, např. koření. Najděte si svého prodejce bio pečiva a bio ovoce a zeleniny. Největší výběr biopotravin mívají zpravidla prodejny zdravé výživy. Bývá zde také fundovaný personál, který je schopen poradit Vám při výběru. Biopotraviny jsou potraviny vypěstované bez chemie, jsou zdravou volbou pro Vaši rodinu i celou naší planetu. Biopotraviny jsou potraviny pro život.


Archa Sídlo firmy (tzv. Archa) vzniklo přestavbou starého kravína na nízkoenergetickou budovu a nová přístavba má parametry pasivního domu. Celý provoz v Country Life je zaměřen na minimální ekologickou náročnost. Tloušťka stěn budov naznačuje, že budovu chrání tlustý izolační kabát. Je z ekologické minerální vaty. Původně měla být izolace z obnovitelného zdroje – ze slámy, ale připravená dodávka zmokla a nebylo možné čekat na její vyschnutí. Na střeše jsou sluneční kolektory, které ohřívají vodu na mytí. Dešťová voda je zachycována do podzemních rezervoárů. Ty mají dvojí funkci. Jednak slouží jako požární nádrže a zároveň je dešťová voda využívána v sekundárním okruhu na splachování WC. Odpad se z Country Life vyváží do čistírny odpadních vod, v budoucnu bude postavena kořenová čistička. K úklidu a praní v Country Life jsou používány ekologické prostředky Ecover. Také v dávkovačích na mýdlo u všech umyvadel naleznete pouze eko mýdlo Ecover. Díky tomu bude z kořenové čističky Country Life vytékat pouze čistá voda. V plánu je také větrná elektrárna pro zásobování firmy i obce ekologicky čistou energií. Zajímavá je rekuperace vzduchu. Funguje následovně: v zimě, kdy je venku –20 °C, nasává čerstvý vzduch potrubím uloženém 3,5 m hluboko v zemi. Tam se ohřeje o 5 °C. Takto předehřátý (a přitom čerstvý) vzduch se v rekuperační jednotce dále ohřívá vydýchaným vzduchem, který je odváděn z budovy. Tak je přiváděn čerstvý vzduch s minimální náročností na vytápění. Není potřeba jej ohřívat z –20 na +20 (jak je nutné při větrání otevřeným oknem), ale třeba jen o 5 °C. Podobným způsobem lze v létě při +30 °C chladit, bez potřeby energeticky náročné klimatizace.
Ecover Podobně jako sídlo firmy je rekonstruována budova velkoskladu zdravé výživy a biopotravin, původně to byl starý seník. Ve skladu probíhá výměna vzduchu samotížně a díky jednoduchým principům je v něm celoročně konstatní teplota. To je velmi důležité pro vysokou kvalitu skladovaných potravin. Z dalších ekologických prvků v Country Life vzpomeňme například ekologické linoleum ve všech kancelářských a obytných prostorách, tisk na recyklovaný papír, třídění odpadu ze skladu i z kanceláří, ukládání bioodpadu do biodegradabilních plastů a jeho následná kompostace, zatravnění rovných střech, atd. atd. Jako další ekoprvek můžeme vzpomenout, že řada zaměstnanců dojíždí do práce na kole.


Marta Lipusová „Michelangelo kdysi řekl, že v každém kameni je zakletá socha. U Marty Lipusové je v každé hlíně zakletá krásná věc. Její keramika má nezaměnitelný styl, v ohni zkamenělá hlína, plná prasklin a otisků života - podobně jako když já fotím staré lidi. To, co vidím v jejich vráskách, je v její keramice. Výtvarnice, která má za sebou řadu výstav v ČR i v zahraničí, je známá nejen svým dílem, ale také svými projekty ve spolupráci s mezinárodní humanitární nadací ADRA – například putovní výstavou kreseb a keramiky dětí ze Sarajeva. Vystavuje také společně s dětmi, které chodí pracovat do její keramické dílny. Učí je lásce k hlíně, k člověku, k životu.“
Mgr. Doc. Jindřich Štreit
světoběžník a přední český fotodokumentarista

Před přípravou této brožurky jsem Martu vyzpovídal. Nejprve několik stručných dat. Vystudovala SPŠ keramickou v Bechyni, žije v Olomouci, kde učí děti výtvarnou výchovu a práci s keramikou. Vystavovala po celé Evropě, je členem Unie výtvarných umělců ČR. Inspiraci k práci nachází v přírodě a Knize knih – Bibli. V souvislosti s ekoprogramem biodožínek bychom mohli zdůraznit, že její keramika je nejen překrásná, ale i ekologická – s čistými kysličníky kovů. Její nádherná díla jsou v Praze k vidění a případné koupi v několika galeriích a v prodejně Maranatha. Má za sebou řadu ocenění z uměleckých výstav. Její originály zdobí Komorní sál ZUŠ Žerotín v Olomouci, řadu domácností či významných interiérů a exteriérů na všech kontinentech. Marta Lipusová je od založení české pobočky humanitární nadace ADRA v r. 1992 její dobrovolnou spolupracovnicí. Její nadšení pro věc strhává lidi kolem ní do pomoci druhým. Doc. Štreit už vzpomněl projekt Radost sarajevským dětem, kdy ve spolupráci s Českým rozhlasem Olomouc zorganizovala sbírku výtvarných potřeb pro děti, které několik let neměly v ruce pastelku. Nyní pracuje na projektu „Obrázkové pozdravy dětí z Olomouckého kraje“ dětem v oblastech postižených tsunami. České obrázky budou zdobit stěny škol postavených nadací ADRA v postižené oblasti. Výměnou přiveze obrázky dětí z jihovýchodní Asie, které budou k vidění v olomoucké galerii Podkova na vernisáži 7.–30. 11. 2005, poté zamíří do Prahy. Marta je maminkou 5 dětí, z toho 4 adoptivních. Za svůj největší úspěch považuje to, že dokázala nadchnout dalších 22 rodin pro adopci, z toho jedna z nich si ke 2 vlastním postupně přibrala dalších 8 adoptivních. Martu znám jako skromnou a vždy veselou ženu, nenapravitelnou optimistku, která svým nad­šením dokáže své okolí nadchnout pro nejednu dobrou věc. S otevřenou náručí vítá každého návštěvníka a to doslova. Kéž by kolem nás bylo více takových lidí.
Pavel Smolka

V letech 1983 až 2005 Marta Lipusová vystavovala:
Olomouc (Cz), Rožnov pod Radhoštěm (Cz), Praha (Cz), Litovel (Cz), Trier (Germany), Arboretum Bílá Lhota (Cz), Koblenz (Germany), Hrad Bouzov (Cz), Neuburg (Germany), Alborg (Denmark), Olomouc (Cz), Luzern (Switzerland), Hannover (Germany), Přerov (Cz), Olomouc (Cz), Ústí nad Labem (Cz), Roma (Italy), Göteborg (Sweden), Olomouc (Cz), Zábřeh na Moravě (Cz), Jeseník (Cz), Praha (Cz), Veenendaal (Holland), Olomouc (Cz), Olomouc (Cz), zámek Vikýřovice (CZ), Olomouc (CZ)

keramika) Marta Lipusová
Žerotínovo nám. 11, Olomouc
585 232 803, 606 326 631
www.volny.cz/marlip
marlip@volny.cz


Dožínky jsou tisíce let stará slavnost. Záznam o nich nacházíme v Bibli* po vyvedení Izraelského národa z egyptského zajetí. Úrodu, kterou máme, nám dal Hospodin. Požehnal nám a my můžeme žít. Dožínkovou slavností si připomínáme konkrétní projev Boží péče o nás. V průběhu staletí se měnil obsah i forma slavení dožínek. Ještě před sto lety bývalo u nás zvykem, že na poslední den žní se nechávalo na poli obilí pouze na jednu fůru. Vůz se vyzdobil, chasa z posledního posekaného obilí uvila věnec s kyticí a zvesela, s písničkou se vracela do stavení. Tam předala věnec s kyticí hospodáři a hospodyni jako upozornění, že všichni pracovali ze všech sil, že je obilí pod střechou a tím je hlavní část potravy zajištěna. A že teď mají právo si alespoň několik hodin odpočinout po té namáhavé práci. Ale odpočinout vesele – při písničce a tanci. Správný hospodář se nesměl nechat zahanbit a musel být připraven. Piva a koláčů musel být dostatek pro všechny, kteří se na žních podíleli. Dožínky jsou původně poděkování Hospodinu za úrodu, dnes společenská událost. Pro Country Life jsou dožínky příležitostí vyjádřit poděkování Bohu. Věříme, že si na Biodožínkách v Nenačovicích alespoň na chvilku odpočinete od hektického kvasu dnešního světa.

*Ve Starém zákoně se dožínkám říkalo „slavnost žně“ (Ex 23,16), „den prvních snopků“ (Nu 28,26) nebo „slavnost týdnů“ (Dt 16,10). V Izraeli začínaly žně o Velikonocích sklizní ječmene a končily po sedmi týdnech dožínkovou slavností při sklizni pšenice (červen). Než byl z nové úrody pečen chléb, byly prvotiny této úrody přineseny do chrámu (Lv 23,9–14), což se dělo druhý den Velikonoc. Od tohoto dne se počítá sedm týdnů, během kterých trvají žně a pak následuje svátek Šavuot jako dožínková slavnost, při které se čte kniha Rut a přináší se dva chleby z nové mouky jako oběti v chrámu. Dožínky jsou svátkem obětování prvotin z plodů země (Ex 34,22), jednalo se o den radosti (Dt 16,16), kdy každý Izraelita vyjadřoval uspokojení z požehnané úrody a bázeň před Tím, jenž pečuje (Jr 5,24). Údaje v závorkách jsou zkratky biblických knih.

Pavel Smolka
(autor je bývalý vedoucí marketingu Country Life, nyní pracuje jako duchovní ve sborech Beroun a Příbram)


Obec Nenačovice je malá vesnička nedaleko Prahy s 200 obyvateli a velmi bohatou minulostí i přítomností. První písemný záznam je z r. 1239, kdy patřily Kladrubskému klášteru. Roku 1366 daroval Karel IV. Nenačovice univerzitě, která je držela do r. 1727. Podle starých legend zde za třicetileté války (1618–1648) zůstaly po obyvatelích vyvražděných a často zcela vymizelých vesnic v zemi zakopané hrnce s poklady. V r. 1900 zde byl založen Sbor dobrovolných hasičů a o 5 let později bylo zahájeno vyučování v místní škole. Probíhalo až do r. 1962, kdy v ní Jednota zřídila pohostinství. Nyní je to soukromý hostinec, kde se můžete výborně najíst. V r. 1938 vznikla v Nenačovicích Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků Na Kačáku. Od té doby baráčníci a hasiči spolupracují na úpravě obce a pořádají nejrůznější zábavné akce pro dospělé i děti. V r. 1992 zde společnost Country Life – český leader v biopotravinách, začala provozovat ekofarmu. Ta záhy získala čestné uznání za ekologický projekt roku. Díky stále se rozvíjejícímu ekocentru už v Nenačovicích filmovaly štáby všech českých a několika zahraničních televizí a měli jsme návštěvy téměř ze všech kontinentů. Ve sklárně Starove se můžete podívat až k hutním pecím, kde si děti mohou vytvořit svůj vlastní výrobek, samozřejmě pod dohledem zkušených sklá­řů. Dále můžete vidět pštrosí či ovčí farmu. Bývalý kravín zrekonstruoval Country Life na ekologickou budovu, tzv. Archu a nyní zde má své sídlo. V této budově je od r. 2003 také mezinárodní škola Institut Životního Stylu a od r. 2005 biopekárna. Vedlejší bývalý seník po rekonstrukci na eko budovu nyní slouží jako velkoobchodní sklad zdravé výživy a biopotravin, které si zde můžete také nakoupit. V r. 2004 se v soutěži Solární ligy Nenačovice umístily na prvním místě ve Středočeském kraji díky solárnímu systému na střeše ekokomplexu Country Life. Od téhož roku probíhají v Nenačovicích Biodožínky, které spojenými silami pořádají hasiči, baráčníci a Country Life. Při návštěvě Nenačovic je možno prohlédnout si baráčnickou rychtu se staročeským právem, praporem, kronikou a různým nádobím, které používali konšelé na svých seděních. Baráčnická rychta je v budově dnešního Obecního úřadu. Věříme, že koho zajímá hezký kraj či dějiny malé vesničky blízko Prahy, nebude litovat, když nás navštíví.Ochutnej ten rozdíl Měsic biopotravin


Country Life © 2005