Biodožínky 2007  
 

Fotogalerie 2006

Fotografie z minulého ročníku Biodožínek 2006 si můžete prohlédnout zde.

 

O Nenačovicích

Obec Nenačovice je malá vesnička nedaleko Prahy s 200 obyvateli a velmi bohatou minulostí i přítomností. První písemný záznam je z roku 1239, kdy patřily Kladrubskému klášteru. Roku 1366 daroval Karel IV. Nenačovice univerzitě, která je držela do roku 1727. Podle starých legend zde za třicetileté války (1618-1648) zůstaly po obyvatelích vyvražděných a často zcela vymizelých vesnic v zemi zakopané hrnce s poklady.

V roce 1900 zde byl založen Sbor dobrovolných hasičů a o 5 let později bylo zahájeno vyučování v místní škole. Probíhalo až do roku 1962, kdy v ní Jednota zřídila pohostinství. Nyní je to soukromý hostinec, kde se můžete výborně najíst. V roce 1938 vznikla v Nenačovicích Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků Na Kačáku. Od té doby baráčníci a hasiči spolupracují na úpravě obce a pořádají nejrůznější zábavné akce pro dospělé i děti. Ve sklárně se můžete podívat až k hutním pecím, kde si děti mohou vytvořit svůj vlastní výrobek, samozřejmě pod dohledem zkušených sklářů.

V roce 1992 zde společnost Country Life – český leader v biopotravinách, začala provozovat ekofarmu. Ta záhy získala čestné uznání za ekologický projekt roku. Díky stále se rozvíjejícímu ekocentru už v Nenačovicích filmovaly štáby všech českých a několika zahraničních televizí a měli jsme návštěvy téměř ze všech kontinentů.

Nenačovice, 1915

Bývalý kravín zrekonstruoval Country Life na ekologickou budovu, tzv. Archu a nyní zde má své sídlo. V této budově je od roku 2003 také mezinárodní škola Institut Životního Stylu a od roku 2005 biopekárna. Vedlejší bývalý seník po rekonstrukci na ekobudovu nyní slouží jako velkoobchodní sklad zdravé výživy a biopotravin, které si zde můžete také nakoupit.

V roce 2004 se v soutěži Solární ligy Nenačovice umístily na prvním místě ve Středočeském kraji díky solárnímu systému na střeše ekokomplexu Country Life. Od téhož roku probíhají v Nenačovicích Biodožínky, které spojenými silami pořádají hasiči, baráčníci a Country Life. Při návštěvě Nenačovic je možno prohlédnout si baráčnickou rychtu se staročeským právem, praporem, kronikou a různým nádobím, které používali konšelé na svých seděních. Baráčnická rychta je v budově dnešního Obecního úřadu.

Věříme, že koho zajímá hezký kraj či dějiny malé vesničky blízko Prahy, nebude litovat, když nás navštíví.

 

list

 
 

Country Life © 2007

 
Odkaz na web Country Life