Biodožínky 2007  
 

Ohlédnutí

Jak to na Biodožínkách 2008 vypadalo? Čtěte zde.

 

O Nenačovicích

Obec Nenačovice je malá vesnička nedaleko Prahy s 200 obyvateli a velmi bohatou minulostí i přítomností. První písemný záznam je z roku 1239, kdy patřily Kladrubskému klášteru. Roku 1366 daroval Karel IV. Nenačovice univerzitě, která je držela do roku 1727. Podle starých legend zde za třicetileté války (1618–1648) zůstaly po obyvatelích vyvražděných a často zcela vymizelých vesnic v zemi zakopané hrnce s poklady.

V roce 1900 zde byl založen Sbor dobrovolných hasičů a o 5 let později bylo zahájeno vyučování v místní škole. Probíhalo až do roku 1962, kdy v ní Jednota zřídila pohostinství. Nyní je to soukromý hostinec, kde se můžete výborně najíst. V roce 1938 vznikla v Nenačovicích Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků Na Kačáku. Od té doby baráčníci a hasiči spolupracují na úpravě obce a pořádají nejrůznější zábavné akce pro dospělé i děti. Ve sklárně se můžete podívat až k hutním pecím, kde si děti mohou vytvořit svůj vlastní výrobek, samozřejmě pod dohledem zkušených sklářů.

V roce 1992 zde společnost Country Life – český leader v biopotravinách, začala provozovat ekofarmu. Ta záhy získala čestné uznání za ekologický projekt roku. Díky stále se rozvíjejícímu ekocentru už v Nenačovicích filmovaly štáby všech českých a několika zahraničních televizí a měli jsme návštěvy téměř ze všech kontinentů.

Nenačovice, 1915

Bývalý kravín zrekonstruoval Country Life na ekologickou budovu, tzv. Archu a nyní zde má své sídlo. V této budově je od roku 2003 také mezinárodní škola Institut Životního Stylu a od roku 2005 biopekárna. Vedlejší bývalý seník po rekonstrukci na ekobudovu nyní slouží jako velkoobchodní sklad zdravé výživy a biopotravin, které si zde můžete také nakoupit.

V roce 2004 se v soutěži Solární ligy Nenačovice umístily na prvním místě ve Středočeském kraji díky solárnímu systému na střeše ekokomplexu Country Life. Od téhož roku probíhají v Nenačovicích Biodožínky, které spojenými silami pořádají hasiči, baráčníci a Country Life. Při návštěvě Nenačovic je možno prohlédnout si baráčnickou rychtu se staročeským právem, praporem, kronikou a různým nádobím, které používali konšelé na svých seděních. Baráčnická rychta je v budově dnešního Obecního úřadu.

Věříme, že koho zajímá hezký kraj či dějiny malé vesničky blízko Prahy, nebude litovat, když nás navštíví.

 

list

 
 

Country Life © 2008

 
Odkaz na web Country Life