bio logo

www.countrylife.cz

Reklama

O BIO

Co jsou to biopotraviny?

Biopotraviny jsou přímé nebo zpracované produkty ekologického zemědělství, vypěstované bez použití chemie a geneticky modifikovaných organizmů. V porovnání s konvenčními produkty jsou biopotraviny výživově hodnotnější, mají lepší chuť a vůni. V ekologickém zemědělství je ochrana zdraví člověka/spotřebitele a kvalita potravin na prvním místě. Důvodů proč volit bioprodukty je mnoho, uveďme alespoň 3 nejzásadnější.

1. Lepší volba pro vaše zdraví

Konzumací biopotravin nezatěžujete svůj organizmus cizorodými látkami (rezidua pesticidů, GMO a další), u nichž se předpokládá negativní vliv na naše zdraví. V současné době je dáván do souvislosti nárůst alergií v lidské populaci se zvyšující se konzumací konvenčních potravin. Biopotraviny (na rozdíl od běžné produkce) neobsahují GMO, herbicidy, pesticidy, antibiotika či jiné negativní příměsi. Volba biopotravin je volba lepšího zdraví pro naše rodiny.

2. Lepší volba pro Zemi

Volba biopotravin je volba lepší budoucnosti pro naše děti. Stávající konvenční zemědělství produkuje potraviny neudržitelným způsobem. Výsledkem jsou stále zvyšující se dávky hnojiv, znečišťování vodních zdrojů, poškozování přírody a následně i našeho zdraví a zdraví našich dětí. Tento systém nezměníme, pokud nezačneme sami u sebe. Je nutné neustále zdůrazňovat, že koupí bioproduktů uděláme něco nejen pro své zdraví, ale i pro přírodu samotnou. Kupujete-li biopotraviny, přispíváte tak k ekologickému hospodaření a humánnímu zacházení se zvířaty. To co investujete do biopotravin, ekologické drogerie a přírodní kosmetiky, se vám pak jinou formou opět vrátí.

3. Lepší volba pro vaši peněženku

Cena bioproduktů se na první pohled může zdát vyšší než cena běžných potravin. Přesto vycházejí biopotraviny v konečném výsledku levněji, nežli konvenční potraviny. Od poloviny minulého století byli zemědělci podporováni ve „výrobě“ obrovského množství jídla s co nejmenšími náklady. To si vyžádalo zásahy do zemědělství v podobě umělých hnojiv, růstových hormonů a jiných chemických přípravků. Následovala řada problémů a ekologických katastrof (např. náklady na odstranění BSE stály v Británii 4 miliardy liber; u nás jde hlavně o odstraňování znečištění vodních toků a ploch). Odstraňování negativních dopadů na životní prostředí je placeno z našich daní, ale nepromítá se do ceny konvenčních potravin. Biopotraviny vyjdou levněji nejen státní pokladnu, ale i nás. Vždyť jak vyčíslit naše zdraví nebo předčasně ukončený život? Pamatujme na to při nákupu a rozhodování se mezi konvenční a biopotravinou.

Biopotraviny jsou potraviny pro život.