www.countrylife.cz


Film Home

Aerofilms

Velká výzva

Reklama

Program

Letošním hlavním bodem programu bude vystoupení legendární skupiny Spirituál kvintet, která představuje záruku kvalitního hudebního zážitku. V přednáškovém sále na vás čeká řada zajímavých přednášek a filmů – vše v duchu zdravého životního stylu a ekologie. Budou promítány filmy – Architekt odpadu a Home – propagující myšlenku trvale udržitelného rozvoje a bojující o záchranu naší planety.


Spirituál kvintet


I letos jsme pamatovali na nejmenší návštěvníky. Je připravena řada dětských her a soutěží, kde bude zábavnou formou zpracována ekologická tematika. Pohádkové loutkové představení Ivety Duškové a Petry Bílkové „Dva kvamarádi“ potěší malé i dospělé diváky. Můžete se těšit na vystoupení dětí z Waldorfské školy v Jinonicích.

Prostřednictvím exkurzí budete mít jedinečnou příležitost zjistit, jak funguje ekofarma a biopekárna, které jsou součástí ekocentra Country Life. Možná dostanete chuť i na něco z širokého sortimentu produktů našeho velkoobchodu a ve vzorkové prodejně Archa si je za „dožínkové ceny“ nakoupíte. Připravena bude i bohatá biotombola.

Vstupné symbolické – děti 10 Kč, dospělí 30 Kč.


Program v hlavním stanu

10.00 Slavnostní zahájení 6. ročníku Biodožínek
11.30 Vystoupení žáků 5. třídy Základní školy waldorfské v Jinonicích
12.00 Hnutí Duha – představení kampaně Velká výzva
12.15 Představení Institutu životního stylu
12.30 Představení projektu Bioškoly
13.00 Pohádkové představení s písničkami pro děti Ivety Duškové a Petry Bílkové Dva kvamarádi
14.00 Díkůvzdání a bohoslužba
14.45 Losování tomboly
15.30 Koncert skupiny Spirituál kvintet


Přednášková místnost – 1. patro

11.00 Přednáška Cukrovka – je to na vás – Robert Žižka, tajemník Společnosti Prameny zdraví
11.45 Přednáška Vegetariánství v rodinách – Česká společnost pro výživu a vegetariánství
12.35 projekce filmu Architekt odpadu
14.45 Fair trade v České republice - Lenka Černá, Excellent Plzeň


Čajovna – 1. patro

místo pro odpočinek a doušek lahodných čajů Sonnentor

10.30 projekce dokumentárního snímku Home
13.00 Nejlevnější pod nebem – nejcennější pro lidstvo – o zdravotních účincích obilnin, luštěnin, ořechů a semen a jejich využití v kuchyni s praktickou ukázkou a ochutnávkou – Roman Uhrin, známý kuchař specializovaný na vegetariánskou kuchyni, autor několika kuchařek.
14.30 projekce dokumentárního snímku Home


Exkurze s ochutnávkou na ekofarmě Country Life

V 11.00, 12.00 a 13.00 hodin bude začínat exkurze na ekofarmě s ochutnávkou produktů, exkurzi vede Ing. Jiří Pospíšilík, vedoucí ekofarmy


Exkurze v pekárně, mlýně a balírně

V 11.00, 13.00 a 15.00 hodin můžete absolvovat exkurze s odborným výkladem v našich provozech.


Další informace

Program pro děti

11.30 Vystoupení žáků 5. třídy Základní školy waldorfské v Jinonicích.
13.00 Pohádkové představení s písničkami pro děti Ivety Duškové a Petry Bílkové Dva kvamarádi

Po celou dobu konání akce bude v areálu bude připravena řada dětských her, soutěží a aktivit, které bude zajišťovat Česká společnost pro výživu a vegetariánství a Společnost pro zvířata.

U ekologické výstavky společnosti Ekokom „Tonda obal na cestách“ si děti mohou ověřit, zda správně třídí odpad.


Tombola

Zúčastněte se tomboly a vyhrajte hodnotné ceny! Ceny si můžete prohlédnout a lístky do tomboly zakoupit na infostanu. Losování tomboly proběhne v hlavním stanu ve 14.45 hodin.

Přejeme vám příjemný nedělní den a spoustu poučných i chuťových biozážitků!