Biodožínky
... chceme vám přinášet to nejlepší

Ekodomov

Ekodomov poskytuje od roku 2004 služby na celém území ČR. Posláním Ekodomova je vzdělávání a výchova k odpovědnému zacházení s půdou a s vodními zdroji, k uvážlivému užívání energie a surovin. V Dětském klubu Šárynka a v ekologických kroužcích Malý průzkumník přírody zprostředkovává dětem dlouhodobý, pravidelný kontakt s přírodou a rozvíjí tak jejich vztah a úctu k ní. Seznamuje je přitom s přírodními cykly a se zákonitostí příčin a následků, s principy, které mohou uplatnit v každodenním životě. Ekodomov realizuje vzdělávací semináře, workshopy a výukové programy nejen o bioodpadech a kompostování. Poskytuje poradenství a technickou podporu pro sběr a zpracování organických zbytků v domácnostech, ve firmách, ve školách i v obcích. Aktivity Ekodomova byly podpořeny grantovými prostředky z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR, finančních mechanismů EHP a Norska, Ústeckého a Středočeského kraje, hl. m. Prahy a od individuálních dárců. Spolufinancování svých projektů zajišťuje Ekodomov ziskem z prodeje zboží v e-shopu Ekonákup. Významným komerčním partnerem Ekodomova je společnost HBABio, která se zabývá prodejem výrobků pro recyklaci bioodpadu a činnost občanského sdružení dlouhodobě podporuje.

WEB: www.ekonakup.cz

Form

Místo konání

Tento web využívá soubory cookies. Pro úplnou funkčnost stránek musíte s využitím cookies souhlasit. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím