Biodožínky
... chceme vám přinášet to nejlepší

O dožínkách

O dožínkách

Dožínky jsou tisíce let stará slavnost. Záznam o nich nacházíme v Bibli* po vyvedení Izraelského národa z egyptského zajetí. Úrodu, kterou máme, nám dal Hospodin. Požehnal nám a my můžeme žít. Dožínkovou slavností si připomínáme konkrétní projev Boží péče o nás.

V průběhu staletí se měnil obsah i forma slavení dožínek. Ještě před sto lety bývalo u nás zvykem, že na poslední den žní se nechávalo na poli obilí pouze na jednu fůru. Vůz se vyzdobil, chasa z posledního posekaného obilí uvila věnec s kyticí a zvesela, s písničkou se vracela do stavení. Tam předala věnec s kyticí hospodáři a hospodyni jako upozornění, že všichni pracovali ze všech sil, že je obilí pod střechou a tím je hlavní část potravy zajištěna. A že teď mají právo si alespoň několik hodin odpočinout po té namáhavé práci. Ale odpočinout vesele – při písničce a tanci. Správný hospodář se nesměl nechat zahanbit a musel být připraven. Piva a koláčů musel být dostatek pro všechny, kteří se na žních podíleli.

Dožínky jsou původně poděkování Hospodinu za úrodu, dnes společenská událost. Pro Country Life jsou dožínky příležitostí vyjádřit poděkování Bohu. Věříme, že si na Biodožínkách v Nenačovicích alespoň na chvilku odpočinete od hektického shonu dnešního světa.

*Ve Starém zákoně se dožínkám říkalo „slavnost žně“ (Ex 23,16), „den prvních snopků“ (Nu 28,26) nebo „slavnost týdnů“ (Dt 16,10). V Izraeli začínaly žně o Velikonocích sklizní ječmene a končily po sedmi týdnech dožínkovou slavností při sklizni pšenice (červen). Než byl z nové úrody pečen chléb, byly prvotiny této úrody přineseny do chrámu (Lv 23,9–14), což se dělo druhý den Velikonoc. Od tohoto dne se počítá sedm týdnů, během kterých trvají žně a pak následuje svátek Šavuot jako dožínková slavnost, při které se čte kniha Rut a přináší se dva chleby z nové mouky jako oběti v chrámu. Dožínky jsou svátkem obětování prvotin z plodů země (Ex 34,22), jednalo se o den radosti (Dt 16,16), kdy každý Izraelita vyjadřoval uspokojení z požehnané úrody a bázeň před Tím, jenž pečuje (Jr 5,24).

Údaje v závorkách jsou zkratky biblických knih!

Form

Místo konání

Tento web využívá soubory cookies. Pro úplnou funkčnost stránek musíte s využitím cookies souhlasit. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím